Lekcje otwarte

W ramach realizacji zadań projektu „Aktywna Tablica”, każda ze szkół uczestnicząca w programie zobligowana była do zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów. W naszej szkole przeprowadzono  m.in.; lekcje otwarte z matematyki oraz informatyki.

IMG_4932

Lekcja z metamatematyki, nauczyciel pani Anna Nożyńska. Lekcja dotyczyła klasyfikacji trójkątów.

Lekcja z informatyki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz robotów.

TIK w praktyce

Nowoczesne tablice interaktywne, projektory, tablety itp.; służą do kreowania lekcji z wykorzystaniem wszelakich narzędzi z zakresu TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnych).

W SP Nr 112 w ramach programu zostały podjęte następujące działania;

nauczyciele z poszczególnych zespołów uczestniczyli w  szkoleniach i warsztatach z zakresu narzędzi TIK;

dnia 8 grudnia 2018 r. odbyły się bezpłatne warsztaty Toruńska Mobilna w SSP Nr 11. W zajęciach uczestniczyło liczne grono pedagogiczne z SP 112, między innymi przedstawiciele zespołów przedmiotowych. W czasie zajęć praktycznych pokazano jak korzystać z potrzebnych, sprawdzonych i atrakcyjnych dla uczniów aplikacji. Aplikacje zostały dobrane tak, aby można było z nich korzystać na wszystkich przedmiotach już od najmłodszych klas szkoły podstawowej.

część nauczycieli uczestniczyła w bezpłatnych szkoleniach  w ośrodku OEIiZK oraz WCIES, z używania tablicy interaktywnej na lekcji;

nauczyciele zostali zaproszeni 17 grudnia do uczestnictwa w spotkaniu, którego celem było podzielnie się treścią zdobytą na szkoleniu Toruńska Mobilna. Prezentowana była aplikacja ActionBound;

W ramach Aktywnej Tablicy nauczyciele mają możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystywaniem narzędzi TIK.
Korzyści jakie wynikają dla szkoły i uczniów z programu to ciekawsze, bardziej dynamiczne lekcje, wykorzystujące cyfrowe technologie. Nauczyciele podczas lekcji pokazują uczniom w jaki sposób mogą wykorzystać  najnowsze urządzenia multimedialne do zdobycia wiedzy.

Aktywna Sieć

 

Tablica interaktywna stała się nieodłączną pomocą dydaktyczną w nauczaniu . Wielu nauczycieli korzysta z niej w celu wyświetlania multibooków, dzięki czemu dzieci własną pracę mogą porównać z tablicą, lub nawet samodzielnie podchodzić i rozwiązywać na niej zadania. W klasach 1 sprawdził się interaktywny elementarz z lat poprzednich na platformie ielemenatrz.pl, gdzie oprócz zadań na znajdywanie poznawanych liter były także wzory po których, można było pisać litery pod bacznym okiem nauczyciela powiększonej liniaturze. Tablice również, wspierały naszą nauczycielską pracę w edukacji muzycznej. Dostępność interesujących programów i gier urozmaicały lekcje muzyki i pomagały poznawać instrumenty bądź, własności nut i dźwięków. W tym dużą pomoc niosła platforma Scholaris.pl. Nawet edukacja zdrowotna zyskała nowy wymiar, gdyż wiele niedostępnych elementów w klasie można było wyświetlić na tablicy np. dotyczącą budowy roweru i tego jak bezpiecznie poruszać się po drogach. TIK także wspiera wymianę doświadczeń wśród nauczycieli. Z powodu różnych godzin prac,y została uruchomiona platforma padlet gdzie nauczyciele zamieszczają sprawdzone propozycje wycieczek, warsztatów, linki do kontaktu z firmami i własne wrażenia z tych miejsc.